Campervinder.nl - Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Campervinder.nl, gevestigd te Zoetermeer

Versie geldig vanaf 16-07-2011

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van Campervinder.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Campervinder.nl . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe.
 • Door het plaatsen van een advertentie geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Campervinder.nl behoud zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Campervinder.nl erkend.
 • Campervinder.nl in niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder.
 • De adverteerder die een advertentie op Campervinder.nl plaatst geeft Campervinder.nl de volmacht om deze door te plaatsen naar alle door de adverteerder aangegeven websites.
 • Campervinder.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt dient verband te houden met het aangeboden product of dienst.
 • Campervinder.nl heeft ten allertijden zonder opgave van reden het recht om de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen.
 • Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden.
 • Campervinder.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van Campervinder.nl of de overige door de adverteerder aangegeven websites te verwijderen.
 • Campervinder.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie.
 • Campervinder.nl heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade.
 • Bij storing op de website van Campervinder.nl of de websites waar de advertentie geplaatst zijn heeft Campervinder.nl de inspanningsverplichting om dit op te lossen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Campervinder.nl geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Campervinder.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Campervinder.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • Campervinder.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Campervinder.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Campervinder.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Algemene voorwaarden Overige websites.

 • Voor informatie over de algemene voorwaarden van de website's waar uw advertentie naar wordt doorgeplaatst neem u dan contact op of bezoekt u deze website.

Aanvullende voorwaarden zakelijke klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle advertenties van Campervinder.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Campervinder.nl . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar toe. Door het plaatsen van een advertentie geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Campervinder.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van de advertentie te wijzigen.

 • Betalingsvoorwaarden:

Alle betallingen voor het abonnement en het marktplaats tegoed dienen vooraf via Ideals te geschieden en de adverterder krijgt per e-mail een factuur toegezonden. In uw account kunt u terug vinden hoelang u abonnement nog loopt en hoeveel marktplaats tegoed u nog heeft.

 • Leveringsvoorwaarden:

Campervinder.nl in niet verantwoordelijk voor producten en diensten, die ter verkoop of levering worden aangeboden door de adverteerder. De adverteerder die een advertentie op Campervinder.nl plaatst geeft Campervinder.nl de volmacht om deze door te plaatsen naar alle door de adverteerder aangegeven websites. Campervinder.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geleverde informatie. De informatie die aangeleverd wordt dient verband te houden met het aangeboden product of dienst. Campervinder.nl heeft ten allertijden zonder opgave van reden het recht om de advertentie naar eigen inzicht te wijzigen of aan te passen. Het is de plicht van de adverteerder dat de in de advertentie aangeboden producten of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, de weten regelgeving niet overtreden. Campervinder.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een advertentie of account van Campervinder.nl of de overige door de adverteerder aangegeven websites te verwijderen. Campervinder.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de door de adverteerder geplaatste advertentie. Campervinder.nl heeft een inspanningsverplichting wat betreft het doorplaatsen en het plaatsen van de advertentie, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (indirecte) schade. Bij storing op de website van Campervinder.nl of de websites waar de advertentie naar doorgeplaatst zijn heeft Campervinder.nl de inspanningsverplichting om dit op te lossen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgschade, gemiste inkomsten, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstilstand.

 • Klachten, Compliment of Suggestie:

Klachten, complimenten of sugestie's kunt per email info@campervinder.nl aan ons melden. Geeft duidelijk aan of het om een klacht, compliment of suggestie gaat. Campervinder.nl zal er alles aan doen om uw mail z.s.m. te beantwoorden en zal u ten allertijden per mail een antwoord terug sturen.

 • Doorplaatsen van advertenties

Alle advertenties welke worden doorgeplaatst naar andere advertentiewebsites, zoals Marktplaats en Speurders, zullen maandelijks worden verlengt zolang als dit aangegeven (aangevinkt) staat in de advertentie bij het onderdeel doorplaatsen.

 • Aansprakelijkheid:

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Campervinder.nl geen aansprakelijkheid aanvaard. Campervinder.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, natuurrampen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Campervinder.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Campervinder.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Campervinder.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 • Ontbinding van de overeenkomst:

U kunt op ieder moment uw overeenkomst met campervinder.nl beeindigen, echter is campervinder.nl niet verplicht uw openstaande saldo te crediteren.

 • Verlenging en einde van de overeenkomst:

Verlenging van de overeenkomst zal u aan het einde van de periode zelf per ideals kunnen doen. U wordt per e-mail tijdige op de hoogte gebracht als uw abonnement verloopt en hoe u dit kan verlengen. Indien u dit niet wenst te verlenen zal de overeenkomst automatisch beeindigen.

Wijzigen van de algemene voorwaarden:

Campervinder.nl is gerechtigd de inhoud van de Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.Warning: mysql_close() expects at most 1 parameter, 3 given in /home/campervi/domains/campervinder.nl/private_html/includes/dbconnect_carav.php on line 3
Onze websites worden naar tevedenheid gebruikt door de volgende bedrijven:
Camper Occasion - Campers Huren - Tweedehands Campers - Gebruikte Campers - Campers Verkopen - Campers te koop

Caravanvinder Twitter